Forwarding To: https://www.answeranyquestions.com/huawei-watch/